Regio Gelderland

Regiomanager Mevr. Tamara Sunier

Mijn naam is Tamara Sunier.  Al ruim dertig jaar ligt mijn hart bij onderwijs en bij begeleiding van jongeren die  ‘net wat meer nodig hebben’.                                                           

Ervaring heb ik als leerkracht in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs voor de beeldende vakken en in het organiseren van buitenschoolse activiteiten,
waarbij de creativiteitsontwikkeling of samenwerkende kwaliteiten aangesproken werden. Daarnaast heb ik jongeren begeleid met een speciale zorgvraag,
die tijdelijk niet thuis konden wonen.

Vanuit de overtuiging dat ieder individu de wens koestert om te worden wie hij of zij in wezen is, lever ik met veel plezier mijn bijdrage aanhet coachingsconcept van ROHO                                                                                 .
Meer dan te praten over leerproblemen, wil ik met onze coaches zoeken naar werkzame strategieën om kansen te benutten, uitdagingen aan te gaan
en om kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen.

Als regiomanager van ROHO zie ik het als mijn missie om te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren in de omgeving van Nijmegen en Arnhem hun ontwikkelingsdoelen
bereiken en de school waar zij op zitten, met een diploma verlaten.
Ik kan hierbij rekenen op de inzet van prima studenten, die zelf al hebben bewezen dat zij met inzet, structuur en discipline goede studieresultaten bereiken.

Zij zijn de studenten die nèt dat beetje extra hebben, zijn communicatief ingesteld en geïnteresseerd in de persoon achter de leerling die aan hen is toevertrouwd.
Alert als zij zijn op creatieve mogelijkheden om problemen te overwinnen, kunnen zij, soms verassend eenvoudig, andere jongeren een enorme oppepper geven
om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor  schoolresultaten, een betere studiehouding aan te leren en uitdagingen aan te gaan. Naast betere studieresultaten,
verkrijgen de meeste jongeren door onze coaching een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Een opwaartse spiraal wordt in gang gezet.

Graag sta ik u te woord om te kijken wat ROHO kan betekenen voor uw kind, uw leerling of uw organisatie. Ik ben bereikbaar via
mijn e-mailadres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of via mijn mobiele telefoon 06 - 5379 8276.