Gezocht:  Ondernemende persoon

Voor de regio’s: Almere/Lelystad,  Utrecht  en Limburg zoeken wij:

Een stevige ondernemer en netwerker,

die bewijst dat hij/zij binnen twee jaar open kan gaan met een ROHO leercentrum. De afgelopen jaren tonen de cijfers aan dat er voldoende kansen liggen in deze regio’s.

Om voor deze regio ROHO te kunnen vertegenwoordigen, bent u:
1 iemand die weet dat je als ondernemer moet werken voor je geld en dat je eerst iets moet opbouwen;
2 een echte netwerker met een aantoonbaar regionaal netwerk (sectoren onderwijs / jeugdzorg);
3 een kenner van het voortgezet onderwijs en de BVE sector, u kent de problemen die daar spelen en u kent alle actoren rondom deze problemen;
4 iemand die als ondernemer planmatig weet te werken en durft te delegeren en aan te sturen;
5 een ondernemer die weet waar hij over 5 jaar wil staan;
6 iemand die nauwgezet en accuraat werkt.

Wat biedt ROHO u:
1 een compleet product met PR materialen;
2 ondersteuning en begeleiding uit ons centraal bureau;
3 risicoloos ondernemen: de mogelijkheid te ondernemen, zonder zelf te hoeven investeren en/of lenen;
4 verdiensten: na aftrek van kosten een winstdeling oplopend tot 80%;
5 bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid een ROHO leercentrum te mogen leiden als medevennoot.


Vanuit een ROHO Leercentrum worden de volgende activiteiten ondernomen: Individuele begeleiding/studie coaching aan huis; Huiswerkbegeleiding / studiecoaching; Bijspijkerlessen; Examentrainingen; Zomercollege; Sociale vaardigheidstrainingen voor kwetsbare mensen; Diagnostiek, Vanaf 2009 worden er in het ROHO leercentrum Groningen ook onderzoeken afgenomen (zie onze website), dit door een regionaal ondernemende onderzoeksleidster.

Meer informatie:
Zie elders op deze website of bel naar  076 5016767 secretariaat of 06 51176956 Erik Roozendaal (algemeen directeur)

Reageren:
In uw schriftelijke reactie gaat u nadrukkelijk in op de inhoud van deze advertentie. Graag willen wij op hoofdlijnen (niet meer dan een  A4), uw visie op hoe de omzet door uw toedoen in deze regio gaat groeien, kortom wat uw ambities zijn (kijk eerst even op onze twee websites).  Als u in aanmerking wil komen voor deze kans op ondernemerschap, dan zien wij graag uw reactie per mail tegemoet: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .