Pesten

Elk kind wordt weleens geplaagd. Dat is op zich geen probleem, het hoort bij het volwassen worden. Kinderen leren hiermee omgaan en leren met conflicten omgaan.
Zolang de kinderen aan elkaar gewaagd zijn is het niet kwalijk. Het is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend.

Soms wordt plagen pesten!

Pesten is wel bedreigend. En het gebeurt niet zomaar een keer, maar vaak iedere dag weer, soms jaren achter elkaar.
Bij pesten wordt het slachtoffer onderdanig gemaakt op een heel bedreigende manier. De pestkop misbruikt zijn macht: het slachtoffer wordt geslagen, uitgescholden, vernederd, gekleineerd.
Naast deze openlijke vormen van pesten komen ook vormen van pesten voor die niet zichtbaar zijn. Hetzelfde kind wordt altijd buitengesloten, mag nooit ergens aan mee mag doen..

ROHO coaches ondersteunen de kinderen die geplaagd worden. Samen met het kind onderzoekt de coach waarom een kind geplaagd wordt Samen bezien ze op welke wijze het kind zelf invloed kun hebben op het pesten. Ook werkt de coach aan het zelfvertrouwen van het kind zodat hij/zij meer weerbaar wordt.

Ze helpen de kinderen door ze de kans te geven om over de gang van zaken hun zegje te doen. Wat zit ze dwars? Wat vinden ze oneerlijk? Hoe kan het volgens hen beter? Zonder dat ze altijd hun zin zullen krijgen, leren kinderen op deze manier voor zichzelf op te komen. Ze leren dat ze hun eigen mening kunnen laten horen en dat die mening er iets toe doet. Dat er naar wordt geluisterd en dat er rekening mee wordt gehouden.
Dit soort positieve ervaringen kan kinderen net die kracht geven die nodig is om zich tegen het pesten door andere kinderen te verzetten.

Ge´nteresseerd of heb je nog vragen?
Neem dan contact op met de regiomanager of met ons landelijk secretariaat 0900 - 222 7646