Studie- en loopbaanadvies

Jongeren moeten al vroeg beslissingen maken die bepalend zijn voor hun leven. Soms echter kunnen ze niet goed beslissen. Ze worstelen met de vraag wat ze willen worden! Ze hebben geen beeld wat ze in de toekomst willen doen.

Vragen hierbij zijn :

  • Ik weet niet wat ik wil studeren.
  • Welke opleiding ga ik volgen, wat vind ik leuk.
  • Wat wil ik worden en heb ik er de kwaliteiten voor.
  • Welk profiel past bij mij en mijn toekomst.

De mogelijkheden zijn talrijk en de jongeren hebben het idee in een doolhof te geraken.. ROHO wil door maatwerk de weg uit het doolhof bieden.

ROHO loopbaancoaching maakt het voor jongeren beter mogelijk om een gerichte -eerste-stap te zetten in hun loopbaan. Een duidelijke keuze te maken voor hun toekomst.

De loopbaancoach start met een interview. In dit interview staat centraal goed inzicht te krijgen in: wie de leerling is!
ROHO maakt gebruik van een digitaal testlokaal. De coach zal vanaf de PC van de jogere inloggen op de testomgeving. In deze testomgeving staan de onderzoeken reeds klaar. De coach geeft uitleg alvorens een onderzoek start De loopbaancoach maakt van het interview en de uitslag op het onderzoek een verslag en bespreekt dit met de leerling en de ouders. Dit geeft een beeld van de mogelijkheden van het kind.
Maar ROHO gaat verder!
Op basis van het onderzoek worden aan de jongere enkele opdrachten gegeven om uit te werken. Deze vormen de basis voor verdere individuele begeleiding tot aan het uiteindelijk helder voor ogen hebben wat het kind wil en kan. Juist door het vervolgtraject biedt ROHO een weg uit het doolhof van mogelijkheden!

Naast gerichte begeleiding kunt u tevens gebruik maken van diverse testen en onderzoeken via ons diagnostisch centrum. zie hiervoor www.t-rig.nl

Geinteresseerd of heeft u vragen neem contact op met de regiomanager of met ons landelijk secretariaat 0900-222 7646

  

ROHO is als kwaliteitsorganisatie lid van de LVSI: http://www.lvsi.nl